Nhượng lại căn hộ ốp kính rẻ nhất Gelexia Hoàng Mai